بارگیری...
خواص زنجبیل

خواص زنجبیل

زنجبیل یا زنجفیل، یک گیاه خوراکی، ادویه و گیاه دارویی است. زنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگه های بنفش به دست می آید. اگر چه معمولا از زنجبیل به عنوان ریشه آن گیاه نام برده می شود ولی در اصل قسمت مورد استاده گیاه ساقه متورم شده زیر زمینی آن است که « ریزوم » نام دارد.